Konfirmacje w Rańsku

ransk

Strony poświęcone Konfirmacjom wymagają Twojego wsparcia!


Drodzy byli i obecni Parafianie Parafii w Szczytnie!

W związku z brakiem niektórych Ksiąg Konfirmacyjnych nie jest możliwe ujęcie pełnej listy konfirmantów konfirmowanych w kościołach w Szczytnie i Rańsku oraz w kościołach, które do niedawna były kościołami ewangelickimi.

W związku z powyższym serdecznie proszę o uzupełnienie danych zawartych lub pominiętych na tych stronach, o imiona i nazwiska nie ujętych konfirmantów z podaniem daty ich konfirmacji.

Jeżeli posiadacie Państwo zdjęcia z tych uroczystości, proszę o ich przesłanie pocztą elektroniczną (skan w formacie jpg), pocztą zwykłą lub MMS-em. Oryginały, po ich zeskanowaniu, zostaną niezwłocznie zwrócone.

Jeżeli zauważycie błędy w pisowni imion i nazwisk - proszę mnie o tym poinformować.

Serdecznie dziękuję za pomoc!

Moje dane:
Ryszard Jerosz
12-100 Szczytno,
ul. Działkowa 49,
e-mail: ryszardjerosz@wp.pl
telefon: +48 507933384
lub na adres Parafii E-A w Szczytnie, dane teleadresowe na pierwszej stronie.


2013.06.30

Nr księgi konfirmantów: 28 Szczytno, str. 3

Duchowni prowadzący: ks. Szymon Czembor

Konfirmanci (3): brak danych

rans

zdjęcia udostępnił: Hubert Jasionowski

2012.06.17

Nr księgi konfirmantów: 28 Szczytno, str. 3

Duchowni prowadzący: ks. Alfred Tschirschnitz, ks. Szymon Czembor

Konfirmanci (2):

ran
rrr

zdjęcia udostępnił: Hubert Jasionowski

2010.05.16

Nr księgi konfirmantów: 28 Szczytno, brak

Duchowny prowadzący: ks. Alfred Tschirschnitz

Konfirmanci (2):

r

zdjęcia udostępnił: Hubert Jasionowski

2003.06.01

Nr księgi konfirmantów: 28 Szczytno, brak

Duchowny prowadzący: ks. Alfred Tschirschnitz

Konfirmanci ():


1982.12.05

Nr księgi konfirmantów: 25 Szczytno, str. 90

Duchowny prowadzący: ks. Paweł Kubiczek

Konfirmanci (1): Pszczółkowski Norbert Georg


1968.?.?

Nr księgi konfirmantów: brak

Duchowny prowadzący: ks. Henryk Ćmok

Konfirmanci (20), między innymi: Gerhard Klask, Karol Gajewski, ? Gadomska-Golis

ran

zdjęcia udostępnił: Hubert Jasionowski


1965.09.05

Nr księgi konfirmantów: brak

Duchowny prowadzący: ks. Jan Krzywoń

Konfirmanci (4): brak danych

eerrrr
rrr

zdjęcia udostępnił: ks. Jan Krzywoń


1964.08.30

Nr księgi konfirmantów: 28 Szczytno, str. 5

Duchowny prowadzący: ks. ?

Konfirmanci (20): Bartnicka Barbara, Bartnicki Kazimierz, Domann Bernard, Gadomski Ryszard, Jasionowska Brigida, Jasionowski Marian, Kobus Alfred, Korasek Irena, Kulik Krystyna, Kwiatkowski Teodor, Lemoth Jan, Lemoth Irena, Lorenz Erwin, Miłek Andrzej, Miłek Wojciech, Oprecka Karol, Rabiak Jerzy, Rudnik Krystyna, Schupotka Helgard, Toczek Irena.


1963.08.25

Nr księgi konfirmantów: 28 Szczytno, str. 3

Duchowny prowadzący: ks. Jan Krzywoń, ks. Otton Jaworski

Konfirmanci (6):Galla Elli, Geisler Inga, Jasionowski Hubert, Komuzyn Henryk, Netta Dieter, Steńska Krystyna.

r
Od lewej, pierwszy rząd od góry: Hubert Jasionowski, Dieter Netta, Heinz Komuzyn;
drugi rząd: Krystyna Steńska, Elli Galla, Inga Geisler;
siedzą: ks. Jan Krzywoń, ks. Otton Jaworski.

zdjęcie udostępnił: Hubert Jasionowski ze Szczytna.


1962.12.09

Nr księgi konfirmantów: 28 Szczytno, str. 3

Duchowny prowadzący: ks. ?

Konfirmanci (1): Littek Werner


1956.06.17

Nr księgi konfirmantów: brak

Duchowny prowadzący: ks. Jeske ?

Konfirmanci (17): Bechmann Mardrid, Blumenstein Werner, Ciesla Waltraud, Ciesla Walter, Fortak Ingrid, Glass Günter, Hasselberg Waltraut, Kolodzey Ursula, Patschkowski Brigitte, Plotzki Ingrid, Rudnik Werner, Senf, Syska Brigitte + 4 nieznane osoby

rrr
Od lewej: pierwszy rząd:
Brigitte Syska, Ingrid Plotzki, Brigitte Patschkowski, ks. Jeske ?, Mardrid Bechmann, Waltraut Hasselberg, Ingrid Fortak,
drugi rząd: ?, Waltraud Ciesla, Ursula Kolodzey, ?, Günter Glass
trzeci rząd: Senf, Werner Blumenstein, Walter Ciesla, ?, Werner Rudnik, ? .

zdjęcie udostępniła: Ilse Masuch z Düsseldorf (Niemcy).

źródło: Ortelsburger Heimatbote 2004


1952.?.?

Nr księgi konfirmantów:brak

Duchowny prowadzący: ks. (?)

Konfirmanci (): brak danych

r

Złota Konfirmacja - 2002.07.21

zdjęcie udostępniła: Ilse Masuch z Düsseldorf (Niemcy).

źródło: Ortelsburger Heimatbote 2003


1951.11.04

Nr księgi konfirmantów: brak

Duchowny prowadzący: ks. Paweł Kubiczek, ks. Otton Jaworski

Konfirmanci (): brak danych

ransk
r

Złota Konfirmacja - 2001.08.11

na zdjęciu: trzydziestu dwóch konfirmantów z 1951 r., dziewięciu z 1950 r., jeden z 1952 r. i jeden konfirmowany w Szczytnie

zdjęcie z lewej udostępniła: Reintraut Ciesla d. Wnuk z Bad Zwischenahn (Niemcy).

źródło: Ortelsburger Heimatbote 2001

zdjęcie z prawej udostępniła: Ilse Masuch z Düsseldorf (Niemcy).

źródło: Ortelsburger Heimatbote 2002


1950.05.22

Nr księgi konfirmantów: brak

Duchowny prowadzący: ks. Jerzy Sachs

Konfirmanci (68), między innymi: Waltraut Kilian z d. Dibowski, Grertrud Neumann z d. Karsch, Inge Wittkowski, Gisela Kwiatkowski, Ella Kowalewska z d. Sobotka, Marie Abramski, Ruth Wysocki z d. Waschk, Gertrud Opretzka, Edfelruth Koriat z d. Stinsky, Leni Klausjürgen z d. Stinsky, Annelise Orzelski z d. Ciesla, Inge Stank z d. Littek, Leni Joswig, Waltraut Linka, Christel Plotzki z d. Deppner, Christel Kelch z d. Ratay, Mika Ratay, Hasselberg, Frieda Ludorf, Hilde Kozik z d. Ratay, Ruth Guderjan z d. Kobus, Heinz Netta, Horst Dibowski, Richard Plotzki, Alfred Schwittay, Horst Bechmann, Horst Kruska.

ransk

zdjęcie udostępnił: Bernard Patorra (Niemcy).

źródło: Ortelsburger Heimatbote 2018


1948.?.?

Nr księgi konfirmantów: brak

Duchowny prowadzący: ks. Jerzy Sachs

Konfirmanci (51): Bednarz Erika, Berg Christel, Ciesla Elli, Ciesla Reinhold, Czymek Anna, Depner Christel, Dombrowski, Dutz Erika, Dutz Irmgard, Dutz Gertrud, Dutz Edith, Erdmanski Ernst, Gadomski Elli, Gadomski Ernst, Gadomski Herbert, Hanke Werrner, Hesa Ruth, Joswig Käthe, Kilian Willi, Kizow Werner, Klask Horst, Kloss Reinhard, König Waltraud, Kraska Liesbeth, Kroll Helmut, Krupka Hedwig, Krzossa Walter, Labusch Horst, Lissek Reinhold, Luka Gertrud, Maletzki Erika, Marzik Herta, Mronga Hilde, Nowocyn Elfride, Panka Horst, Paschkowski Ruth, Pelk Grete, Pudelski Hildegard, Ratay Ruth, Rudnik Edeltraut, Ruskowski Erika, Ruskowski Gertrud, Sadlowski Erna, Sott Erna, Stinsky Waltraut, Stinsky Ewald, Syska Helmut, Tchorz Gertrud, Tutas Horst, Wierzoch Herta, Witkow Eva, (uczestnicy Złotej Konfirmacji - litery pogrubione)

rans
Od lewej: pierwszy rząd:
Elfride Rekowski z d. Nowocyn, Eva Gadomski z d. Witkow, Erika Bednarz, Käthe Lothar z d. Joswig, Anna Geissler z d. Czymek, Erika Czaplinski z d. Dutz, Erika Klask z d. Ruskowski, Irmgard Karwaszewski z d. Dutz, Waltraud Lebezow z d. König, Ruth Leymann z d. Ratay, Elli Labusch z d. Gadomski, Christel Brosch z d. Depner, Liesbeth Liniewicz z d. Kraska, Gertrud Manelskmi z d. Luka, Christel Berg,
drugi rząd:
Hildegard Pillath z d. Pudelski, Waltraut Krzossa z d. Stinsky, Erika Karasch z d. Maletzki, Erna Dutz z d. Sadlowski, Herta Kobus z d. Wierzoch, Herta Bartnik z d. Marzik, Erna Lomoth z d. Sott, Gertrud Specht z d. Dutz, Edith Joswig z d. Dutz, Gertrud Meklenbueg z d. Tchorz, Ruth Symanski z d. Hesa, Gertrud Latuschek z d. Ruskowski, Horst Labusch, Ernst Gadomski, Horst Panka, Helmut Syska, Walter Krzossa, Ernst Erdmanski, Herbert Gadomski, Helmut Kroll, Ewald Stinsky, Horst Tutas
trzeci rząd:
Grete Burdinski z d. Pelk, Hedwig Latza z d. Krupka, Ruth Paschkowski, Edeltraut Rudnik, Hilde Mronga, Elli Burdynski z d. Ciesla, Werner Hanke, Werner Kizow, Reinhold Lissek, Reinhard Kloss, Dombrowski, Reinhold Ciesla.
zloto

Złota Konfirmacja - Rańsk 10.08.2008


Od lewej: pierwszy rząd:
Friedrich Rogowski, Ursula Steinkühler z d. Syska, Grete Jasionowski z d. Kulikowski, Elisabeth Burdynski z d. Krzossa, ks. Alfred Tschirschnitz, Käthe Lorher z d. Joswig, Hiltrud Prinz z d. Bahl, Erna Sulej z d. Glas,
drugi rząd:
Anneliese Liniewicz z d. Kraska, Ruth Leymann z d. Rattay, Erich Masuch, Herbert Gadomski, Fritz Kobus, Erika Karrasch z d. Maletzki;
górny rząd:
Marlene Weiss z d. Monegel, Ruth Symanski z d. Hesa, Irene Grosse z d. Monegel, Karl-Heintz Kwiatkowski, Eva Gadomski z d. Wittkowski, Irmgard Karwaszewska z d. Dutz, Anneliese Knauff z d. Kroll.

zdjęcie udostępniła: Ilse Masuch z Düsseldorf (Niemcy).

źródło: Ortelsburger Heimatbote 2007, 2009


1942.?.?

Nr księgi konfirmantów: brak

Duchowny prowadzący: ks. ?

Konfirmanci (): brak danych

ran

Diamentowa Konfirmacja - 2002.07.21

zdjęcie udostępniła: Ilse Masuch z Düsseldorf (Niemcy).

źródło: Ortelsburger Heimatbote 2003koniec strony