Kronika parafialnych wydarzeń
od 2020 roku

Z biegiem lat ...
wybierz rok !

Z biegiem dni ...

wybierz wydarzenie !

Rok 2023
Rok 2022Rok 2021


Rok 2020
2023

28.05.2023 r. Konfirmacja

W Święto Zesłania Ducha Świętego, tj. 28 maja 2023 r. odbyła się w kościele ewangelickim w Szczytnie uroczystość konfirmacyjna.
Do Konfirmacji przystąpiło, tak jak dwa lata temu, pięciu młodzieńców: Paweł Archacki, Aleksander Lutostański, Dawid Kaczyński, Sebastian Wesołowski i Dawid Wróblewski.
W uroczystościach uczestniczyła również Karolina Kaczyńska, konformowana w dniu 23.04.2023 r. w parafii ewangelickiej w Stemwede-Levern (Niermcy).

Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia do kościoła, kiedy to członkowie rady parafialnej wprowadzili konfirmantów przed ołtarz.
Główną częścią nabożeństwa było publiczne wyznanie wiary przez Konfirmantów oraz złożenie przez nich ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem.
Po złożeniu ślubowania, przystąpili po raz pierwszy do Sakramentu Komunii Świętej.


20.05.2023 r. Otwarcie wystawy "Galeria Mazurskiego Portretu"

Po odwiedzeniu kilku mazurskich miast m. innymi Giżycka, Nidzicy, Morągowa wystawa "Galeria Mazurskiego Portretu XXI wieku. Moi i Twoi Sąsiedzi" dotarła również do Szczytna.
W dniu 20 maja 2023 r. w kościele ewangelickim w Szczytnie nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Dokonali tego p. Waldemar Mierzwa i ks. Adrian Lazar.
Po słowie wstępnym ks. Adriana Lazara zabrał głos pomysłodawca i główny wykonawca Wystawy p. Waldemar Mierzwa właściciel Oficyny "Retman". Zapoznał on gości z ideą przyświecającą mu w przygotowanie Wystawy oraz tokiem działań umożliwiającymi jej przygotowanie.

W prospekcie wystawy autorzy tak ją opisują:

Społeczny projekt "Galeria Mazurskiego Portretu XXI wieku" realizowany był przez Oficynę Wydawniczą "Retman" we współpracy z Diecezją Mazurską Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie. Galeria nie powstałaby oczywiście bez dobrej woli wielu ludzi, a przede wszystkim Mazurów, którzy odpowiadają na apel Waldemara Mierzwy, właściciela Oficyny "Retman" i pomysłodawcy akcji, przysłali swoje zdjęcia.

Celem projektu było ukazanie codzienności społeczności Mazurów. W Polsce żyje ich ok. sześciu tysięcy, W większości wyznania ewangelickiego. Zgodnie z założeniami, zdjęcia nadsyłali głównie bliscy fotografowanych. Część portretów wykonał Mieczysław Wieliczko, znaczną ich liczbę zawdzięczają Anicie Borkowskiej, Edycie Dobrowolskiej, Hubertowi Jasionowskiemu, ks. Arturowi Poganiaczowi, i ks. Rolandowi Zagórze.

"Galerię" utworzyło 142 zdjęcia, przedstawiające 213 osób (w tym 207 Mazurów), różniących się wiekiem, wykształceniem, zawodem, pozycją społeczną , a także miejscem zamieszkania.
Obok rolników, robotników rolnych i leśnych, rybaków czy kierowców, znajdziemy tu portrety profesorów, posłów, radnych, nauczycieli, urzędników czy przedsiębiorców . To Społeczny i kulturowy obraz grupy uchwyconej w tym czasie.

Następnie ponownie zabrał głos ks, Adrian Lazar. Przedstawił w skrócie historię ewangelicyzmu na Mazurach oraz historię kościoła ewangelickiego w Szczytnie.

Najważniejszą częścią uroczystości był pokaz fotogramów przez p. Waldemara Mierzwę. W sposób bardzo sugestywny przedstawił zgromadzonej publiczności poszczególne fotografie prezentując ciekawostki z życia osób umieszczonych na zdjęciach

Na zakończenie z kilkoma znanymi pieśniami wystąpił chór "Pasjonata" ze Świętajna.


1.04.2023 r. Nabożeństwo dziękczynne z okazji zakończenia remontu dachu wieży.

wiezar

w dniu 1 kwietnia 2023 w naszym kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji zakończenia remontu kopuły wieży po jej zniszczeniu przez huragan w dniu 15 lutego 2021.
Było to podziękowanie Bogu za błogosławieństwo jakie udzielił Parafii w jej staraniu o przywrócenie wieży jej pierwotnej funkcji. Była to też okazja podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły finansowo Parafię w remoncie wieży.

Nabożeństwo uświętnił Zwierzchnik naszego Kościoła - ks. biskup Jerzy Samiec.

W nabożeństwie uczestniczyli również duchowni naszej diecezji, w osobach:

 • ks. bp. Pawła Hause - Zwierzchnika Diecezji Mazurskiej,
 • ks. radcy Bronisława Juroszka - probszcza parafii w Mikołajkach i radcy duchownego Diecezji,
 • ks. Krzysztofa Mutschmanna - proboszcza parafii w Sorkwitach
 • ks. Marcina Pysza - proboszcza parafii w Piszu,
 • ks. Bartłomieja Poloka - wikariusza parafii w Mrągowie.
 • Na nabożeństwu obecna była również p. Wanda Wróblewska - Kurator Rady Diecezjalnej oraz emerytowany proboszcz parafii w Ustroniu ks. dr. Henryk Czembor z małżonką.

  Mieliśmy zaszczyt gościć:

 • p. Sylwię Jaskulską - Członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
 • p. Henryka Żuchowskego - radnego Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
 • p. Marka Wiktora Leyka - Szefa Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
 • p. Jarosława Matłacha - Starostę Szczycieńskiego,
 • p. Krzysztofa Mańkowskiego - Burmistrza Miasta Szczytno,
 • radnych Rady Miejskiej w Szczytnie na czele z jej przewodniczącym p.Tomaszem Łachaczem,
 • p. Annę Bogusz - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Szczytna.
 • Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło preludium organowe w wykonaniu Adama Zalewskiego i pieśń w wykonaniu Chóru Kantata.
  Słowa powitania wygłosił ks. Adrian Lazar.

  Liturgę wstępną odprawili ks. radca Bogusława Juroszek i ks. Witold Twardzik.

  Po zaśpiewaniu naszego hymnu "Warownym grodem" kazanie w oparciu o słowa św. Pawła z I listu do Koryntian (13.13) wyglosil ks. bp. Jerzy Samiec.

  Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

  Po wysłuchaniu pieśni w wykonaniu Chóru Kantata rozpoczęła się część spowiednio-komunijna. Spowiedż poprowadził ks. bp. Paweł Hause a słowa ustanowienia przekazał ks. bp. Jerzy Samiec.

  Po Komunii Świętej wykonano pieśń "Brońże, Panie, nas na wieki" a nabożeństwo zakończyło preludium organowe w wykonaniu Adama Zalewskiego.

  Nie był to jednak ostatni akcent uroczystości, gdyż duchowni i zaproszeni goście zostali poproszeni przed ołtarz, gdzie ks. Adam Lazar w towarzystwie kuratora parafii Ryszarda Jerosza wręczyli pamiątkowe dachówki. (zdjęcia z tej części uroczystości na faceboolu)

  Oficjalne uroczystości zakończyły się wygłoszeniem pozdrowień przez gości, a następnie wszyscy uczestnicy nabożeństywa udali się do sali parafialnej na wspólny posiłek.


  2022

  18.12.2022 r. 4. Niedziela w Adwencie. Adwentówka

  W 4 Niedzielę w Adwencie (18.12.2022) odbyło się szczególne nabożeństwo.

  Przed jego rozpoczęciem parafianie zaśpiewali "Sto lat.. ", a w ich imieniu życzenia urodzinowe przekazali ks. Adrianowi Lazarowi członkowie Rady Parafialnej.

  Nabożeństwo a faktycznie adwentówka rozpoczęła się jak zwykle pieśnią, ale po niej ks. Lazar wygłosił krótkie kazanie i zmówił modlitwę. Po czym zaśpiewano pieśń: Córko syjońska".

  Po części duchowej przyszedł czas na spożycie przygotowanych przez parafian ciast. Nie zabrakło również tortu urodzinowego.

  Adwentówka zakończyła się odśpiewaniem kilku kolęd.


  02.10.2022 r. Dziękczynne Święto Żniw

  chleb

  Tak jak każdego roku, w pierwszą niedzielę po 29 września, obchodzono uroczyście Dziękczynne Święto Żniw połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą

  Przed nabożeństwem szczycieńska młodzież wniosła kosz z tegorocznymi plonami, bochen chleba i Pismo Święte.

  Ołtarz został pięknie udekorowany tegorocznymi plonami i kwiatami przez rodziny: Elżbiety Prusik, Ekarda Gonsowskiego i Waldemara Kaczyńskiego.

  Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie.


  6 września 2022 - kościół ewangelicki w Pasymiu - wręczenie Nagrody Kościoła im. Królewny Anny Wazówny p. Ilse Masuch z Niemiec

  W dniu 6 września 2022 r. w kościele ewangelickim w Pasymiu odbyła się doniosła uroczystość wręczenia p. Ilse Masuch Nagrody Kościoła im. Królewny Anny Wazówny.

  Z inicjatywy parafii ewangelickich w Szczytnie i Pasymiu Kapituła Nagrody pod przewodnictwem zwierzchnika Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP bp. Jerzego Samca, przymała tę nagrodę osobie indywidualnej - p. Ilse Masuch.

  Nagroda udzielona została za: "wieloletnie działania na rzecz zachowania mazurskich zabytków architektury sakralnej: ewangelickich kościołów parafialnych w Rańsku, Szczytnie i Pasymiu. Nagroda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce im. królewny Anny Wazówny jest wyrazem wdzięczności i uznania za jej pomoc i zaangażowanie w zachowanie materialnego dziedzictwa Mazur. To podziękowanie za wieloletnią pracę, życzliwością, otwartość i prawość.

  Nagrodę wręczyli: Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz Prezes Synodu ks. Adam Malina.

  W uroczystości, która miała miejsce w pasymskim kościele ewangelickim, wzięli udział przedstawiciele władz Kościoła, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz wierni parafii ewangelickich ze Szczytna i Pasymia.

  .

  W czasie uroczystości przypomniano trudne losy powojennej ludności Mazurskiej.
  "Ewangelicy na Mazurach musieli walczyć o własne świątynie, o duszpasterzy, którzy mogliby sprawować nad nimi opiekę religijną, walczyć o zgodę na sprawowanie nabożeństw we własnych domach, o naukę religii, używanie zrozumiałego języka w liturgii, a przede wszystkim o własną godność i tożsamość. To powodowało fale wyjazdów za Odrę na zawsze. Wśród rodzin, które opuściły Mazury, była rodzina wówczas Ilse Beckmann, a także jej przyszłego męża Siegfrieda Masuch. Wyjazdy mazurów powodowały, że parafie mazurskie stawały się coraz mniej liczne.
  Dziś, z perspektywy czasu, doświadczamy tego, że dzięki wielu Mazurom, którzy opuścili swój kraj, dzięki ich tęsknocie za dawną ojczyzną rozwinęły się partnerstwa z parafiami w Niemczech. Wielu z nich miało odwagę i siłę, budować mosty pojednania w oparciu o prawdę i wiarę pomiędzy byłymi, a obecnymi mieszkańcami tej ziemi.
  Jeśli dziś nasze parafie w Pasymiu i w Szczytnie zajmują ważne miejsce w życiu lokalnej społeczności i Mazur, to dzięki zaangażowaniu parafian oraz duchownych m.in. w tamtych trudnych czasach. To także dzięki pomocy i wsparciu tych, którzy kiedyś tu mieszkali, dla których w sercu Mazury pozostały na zawsze ojczyzną."

  Przyjmując nagrodę Ilse Masuch podziękowała władzom Kościoła za to wyróżnienie. Podkreśliła, że kierowała się przede wszystkim bezinteresownością w przywróceniu materialnego i duchowego dziedzictwa. Ta nagroda jest również symbolem wdzięczności dla każdego sponsora i ofiarodawcę, który odpowiedział na jej apel o pomoc.

  Ilse Masuch z domu Beckmann urodziła się w 1938 roku w Rańsku koło Szczytna. W trakcie działań wojennych, jak wielu Mazurów, opuściła swój dom, wracając po zakończeniu wojny, w roku 1947. Przez całą młodość była bardzo zaangażowana w życie duchowe parafii. Prowadziła chór parafialny, szkółki niedzielne, lekcje religii, była także organistką w Rańsku.

  Trudne losy Mazurów po II wojnie światowej spowodowały, że opuściła rodzinny kraj w latach 60-tych.
  Nie zapomniała jednak o swojej małej ojczyźnie. Na każdym kroku wspierała rzeczowo i finansowo parafie ewangelickie. To z jej inicjatywy został wykonany generalny remont kościołów w Szczytnie i Rańsku. Przed planowanymi pracami w kościołach parafii szczycieńskiej przygotowywała dokumentację w języku niemieckim, pisała projekty remontowe.
  Również dzięki niej udało się pozyskać nowe organy do kościoła w Szczytnie. Od 2008 roku zaangażowała się także w realizację projektów parafii w Pasymiu: prace konserwatorskie elewacji nawy i wieży kościoła oraz wymianę poszycia dachowego. W każdym z nie szczędziła sił i czasu, szukając sponsorów, wysyłając listy z apelami do byłych mieszkańców powiatu szczycieńskiego.
  Jej życzliwość, otwartość i prawość spowodowały pozytywny odzew a tym samym możliwość realizacji zamierzonych przez parafię planów ratowania najstarszych zachowanych ewangelickich kościołów.


  24.07.2022 r. Radiowe nagranie nabożeństwa

  Po dwuletniej przerwie, do naszej świątyni zawitali dźwiękowcy z Programu 2 Polskiego Radia, by nagrać przebieg nabożeństwa.
  Retransmisja odbyła się w niedzielę 7 sierpnia 2022 r.

  Nabożeństwa można posłuchać, wchodząc na stronę Polskiego Radia i klikając na symbol odtwarzania obok daty 7 sierpnia 2022 r.


  10.07.2022 r. Wprowadzenie w urzędowanie Rady Parafialnej

  W dniu 10 lipca 2022 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie oraz ślubowanie nowej Rady Parafialnej, a tym samym zakończyła się służba starej Rady, przedłużona o 2 lata i 12 dni z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wyborów z powodu Covid-19

  Wprowadzenia oraz przyjęcia ślubowania dokonał zwierzchnik Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause.

  Zadaniem radnych jest szeroko pojęta troska o życie parafialne oraz wspieranie duszpasterza w budowaniu zboru w wymiarze administracyjnym, a także duchowym.


  Inauguracyjne posiedzenie Rady Parafialnej

  W 3. Niedzielę po Trójcy Świętej, po nabożeństwie wprowadzającym nową Radę Parafialną, odbyło się pod przewodnictwem ks. bp Pawła Hause, inauguracyjne posiedzenie nowej Rady .
  Nastąpiło jej ukonstytuowanie.
  Kuratorem został wybrany Ryszard Jerosz, sekretarzem - Monika Wróblewska a skarbnikiem - Elżbieta Prusik.

  Prezydium Rady Parafialnej:

  Członkowie:

  Spotkanie Parafialne

  Po nabożeństwie uczestnicy nabożeństwa udali się do sali katechetycznej na wspólne, co miesięczne, degustowanie ciast upieczonych przez parafianki i parafian. Przy rozmowie, piciu kawy i herbaty, w miłej atmosferze upłynął niedzielny poranek


  07.07.2022 r. Koncert Zespołu Pro Musica Antiqua

  Po raz trzydziesty w murach naszego kościoła rozbrzmiewała muzyka klasyczna od baroku do współczesności w wykonaniu artystów zespołu Pro Musica Antiqua z Olsztyna w składzie: Leszek Szarzyński - flet; Jerzy Szafrański - obój, obój miłosny, rożek angielski; Monika Dondalska - skrzypce; Paweł Panasiuk - wiolonczela; Agnieszka Panasiuk - fortepian; Ewa Alichimowicz-Wójcik - sopran; Adam Mieczykowski - marimba.


  26.06.2022 r. Koncert Adama Zalewskiego

  26 czerwca 2022 r w szczycieńskim kościele ewangelicko - augsburskim odbył się charytatywny koncert organowy Adama Zalewskiego.
  Publiczność usłyszała utwory najwybitniejszych kompozytorów baroku i romantyzmu, m.in. Jana Sebastiana Bacha oraz Cesara Francka.

  Adam Zalewski od siedmiu lat jest organistą w kościele ewangelickim. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Olsztynie. Obecnie jest studentem III roku informatyki na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

  Niedzielny koncert odbył się z jego inicjatywy. Wstęp był wolny, ale słuchacze mogli składać ofiary na remont uszkodzonego przez wichurę dachu wieży liczącej ponad 300 lat świątyni.

  26.06.2022 r. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne

  W 2. Niedzielę po Trójcy Świętej, po nabożeństwie głównym, odbyło się wyborcze Zgromadzenie Parafialne w Rańsku i Szczytnie, na którym Parafianie wybrali nową Radę Parafialną, Komisję Rewizyjną oraz delegatów do Synodu Diecezji Mazurskiej.
  Wybory przeprowadził ks. Adrian Lazar, którego do pełnienia tej funkcji upoważnił zwierzchnik Diecezji Mazurskiej ks. bp. Paweł Hause.

  Do technicznego przeprowadzenie wyborów Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie: Maria Jerosz, Hubert Jasionowski i Wolfgang Kroll.

  W wyniku tajnego głosowania wybrani zostali do:

  Rady Parafialnej:
  1. Ryszard Jerosz
  2. Kilimann Albert
  3. Krzenzek Adela
  4. Lazar Patrycja
  5. Prusik Elżbieta
  6. Wiącek Wiesław
  7. Wróblewska Monika
  Zastępca:
  1. Waloszek Bogdan

  Komisji Rewizyjnej:
  1. Archacka Renata
  2. Bohlmann Ewa
  3. Tamowska Sabina
  Zastępca:
  1. Krzenzek Reinhard

  Rady Filiału w Rańsku
  1. Anna Zyśk - delegat Rańska do Rady Parafialnej
  2. Ewa Banul
  3. Natalia Wysocka
  Zastępca
  1. Katarzyna Banul

  delegaci do Synodu Diecezjalnego:
  1. Jerosz Ryszard
  2. Kilimann Albert
  Zastępca:
  4. Lazar Patrycja


  19.06.2022 r. Chrzest najmłodszego syna Patrycji i Adriana Lazarów.

  19 czerwca 2022 r. odbył się Chrzest Kacperka, syna pastorostwa Patrycji i Adriana Lazarów.

  Sakramentu Chrztu Świętego udzielił proboszcz Parafii E-A w Mrągowie ks.senior Piotr Mendroch.

  uczestnicy

  6 czerwca 2022. Po raz pierwszy (?)...

  Najstarsi parafianie nie pamiętają obchodów w Parafii w Szczytnie drugiego dnia Świąt Zesłania Ducha Świętego a przecież to Święto jest tak samo ważne jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Dla niektórych wyznań chrześcijańskich jest ono najważniejszym Świętem
  Ks. Adrian Lazar postanowił więc reaktywować obchody - w sposób nieco odmienny niż Pierwszy Dzień. Przykładem ewangelików Śląska Cieszyńskiego postanowił, że nabożeństwo odbędzie się w plenerze, w ogrodach parafialnych.
  Świąteczne nabożeństwo odbyło się o godz. 17 w ogrodzie pomiędzy kościołem a plebanią. Po modlitwie, krótkim kazaniu i zaśpiewaniu czterech pieśni, ks. Adrian przygotował poczęstunek w postaci jajecznicy smażonej (osobiście) na ognisku. Niestety parafianie nie uczestniczyli zbyt licznie. Pewnie z uwagi na przyzwyczajenia wywodzące się z polsko-katolickiej tradycji.
  Miejmy nadzieję, że za rok uczestników będzie zdecydowanie więcej. Może ktoś z Państwa zna zwyczaje kulinarne jakie obowiązywały na Mazurach w Zielone Świątki. Chętnie z nich skorzystamy!


  2021

  3 października 2021. Dziękczynne Święto Żniw

  3 października 2021 r. , jak co roku, uroczyście obchodzone było w naszym kościele Dziękczynne Święto Żniw. Święto obchodzone jest w pierwszą niedzielę po dniu 29 września (święto ku czci Św. Michał Archanioł), po ukończeniu żniw, zaś jego istotą jest podziękowanie Bogu za wszystkie dary i łaski, zarówno o charakterze doczesnym (chleb powszedni), jak i duchowym.

  Czego chcesz od nas Panie,
  za Twe hojne dary?
  Czego za dobrodziejstwa,
  Którym nie masz miary?
  Chowaj nas, póki raczysz
  na tej niskiej ziemi;
  jeno zawżdy niech będziem
  po skrzydłami Twemi.

  Tekst: Jan Kochanowski

  Z tej okazji kościół został specjalnie udekorowany tegorocznymi plonami, a uczynili to: Adela Krzenzek, Elżbieta Prusik, Irena Kaczyńska (Mały Zieleniec) i Jurgen Zyśk, a o bochen chleba postarała się Irena Kaczyńska z Lipowca.  18 września 2021 r. Instalacja ks. Adriana Lazara na Proboszcza Parafii E-A w Szczytnie

  W trakcie uroczystego nabożeństwa, w sobotę 18 września 2021 r., nastąpiło wprowadzenie ks. Adriana Lazara na Proboszcza Parafii E-A w Szczytnie.

  Instalacja jest kończącym etapem czynności formalno - prawnych wyboru księdza na proboszcza parafii.

  W przypadku wyboru ks. Adriana Lazara na Proboszcza Parafii, miały one następujący przebieg:


  Przebieg uroczystego nabożeństwa

  Nabożeństwo rozpoczęło się słowem wstępnym, jeszcze proboszcza administratora ks. Adriana Lazara, który powitał przybyłych księży na czele ze zwierzchnikami Diecezji Mazurskiej i Diecezji Cieszyńskiej, w osobach ks.bp. Pawła Hausego i ks. bp. Adrana Korczago oraz gości zaproszonych na czele z Burmistrzem Miasta Szczytno - Krzysztofem Mańkowskim.

  Następnie rozpoczęła się część właściwa nabożeństwa. Liturgię wstępną prowadzili: ks. Witold Twardzik - Proboszcz Parafii E-A w Pasymiu i ks. Łukasz Stachelek - Proboszcz Parafii E-A w Olsztynie.

  Instalacja

  Przemówienie do instalowanego proboszcza ks. Adriana Lazara wygłosił zwierzchnik Diecezji Mazurskiej ks. bp. Paweł Hause, który w asyście ks. mjr Marcina Pysza - Proboszcza Parafii E-A w Piszu i ks. por. Dawida Banacha - Proboszcza Parafii E-A w Suwałkach dokonali instalacji.

  Na zakończenie instalacji zebrani zaśpiewali hymn "Warownym grodem jest nasz Bóg".

  Po części instalacyjnej inauguracyjne kazanie wygłosił nowy Proboszcz Parafii - ks. Adrian Lazar

  Przed Spowiedzią Świętą i Liturgią Komunijną dwie pieśni zaśpiewał Chór Pasjonata ze Świętajna

  Spowiedź poprowadził Proboszcz Parafii E-A w Piszu ks. Marcin Pysz a Liturgię Komunijną ks. bp. Paweł Hause i ks. bp. Adrian Korczago


  Pozdrowienia

  Na zakończenie nabożeństwa z pozdrowieniami i życzeniami zwrócili się do ks. Adriana Lazara: Krzysztof Mańkowski - Burmistrz Miasta Szczytno [1], Tomasz Łachacz - Przewodniczący Rady Miejskiej [2], Stefan Januszczyk - sekretarz Starostwa Powiatowego [3], Andrzej Seweryn - pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów [4], ks. wikariusz Dawid Hulecki - Parafia Wniebowzięcia NWP w Szczytnie [5], ks. bp. Adrian Korczago - zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej [6], Ryszard Jerosz - sekretarz Rady Parafialnej [7].

  Pozdrowienia:  Mimo chłodnej, wręcz zimnej, i deszczowej pogodzie, nie zawiedli goście i parafianie ze Szczytna i okolic.


  Księża i zaproszeni goście.

  Ołtarz i chrzczelnica udekorowane były pięknymi bukietami kwiatów według pomysłu i pod kierunkiem pastorowej Patrycji Lazar.

  Po nabożeństwie w sali parafialnej oraz na dziedzińcu kościoła odbyło się przyjęcie, mimo zimna i padającego deszczu, w miłej i rodzinnej atmosferze.  15 sierpnia 2021 r. Złota Konfirmacja, chrzest oraz odwiedziny zacnych gości

  Po ponad piętnastoletniej przerwie, w dniu 15 sierpnia 2021 r, odbyła się ponownie Złota Konfirmacja. Pięćdziesiątą rocznę konfirmacji obchodziły osoby konfirmowane w roku 1968 i 1971 w Szczytnie i Wielbarku.

  Również w tym dniu w trakcie nabożeństwa odbył się chrzest mieszkającej w Słupsku Elizy Gnech

  Na nabożeństwie gościliśmy zacne osoby: panią Wandę Falk - Dyrektora Diakonii Kościoła oraz ks. dr Alfreda Borskiego byłego proboszcza Parafii w Szczytnie, obecnie proboszcza Parafii E-A w Skoczowie.

  Po zakończeniu nabożeństwa złoci jubilaci zaporosili wszystkich parafian na kawę oraz upieczonego na tę okazję okazałego torta


  Lipiec 2021. Zakończenie remontu dachu kościoła w Rańsku

  Zakończył się remont na kościele Ewangelickim w Rańsku. Inwestycja jest częścią projektu "Mazurski szlak kościołów ewangelickich", a środki zostały pozyskane za pośrednictwem LGD Brama Mazurskiej Krainy z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach prac zostało naprawione i poddane konserwacji pokrycie dachu. Na ten cel Parafia Ewangelicka w Szczytnie pozyskała pomoc w wysokości 50.000 zł.

  Dach przed remontem

  Dach przed

  dach po remoncie

  ... i po remoncie


  Rańsk 2021

  Kościół w Rańsku w całej okazałości  11 lipca 2021 r. Radosna Nowina !

  W dniu 1 lipca 2021 r przyszedł na świat, z pomocą Bożą, nasz najmłodszy Parafianin Kacper Lazar, jako drugi syn naszej pastorskiej rodziny.
  Podczas niedzielnego nabożeństwa 11 lipca został przedstawiony oficjalnie wraz ze swoją szczęśliwą rodzinką zgromadzonym w świątyni parafianom.
  Wszyscy cieszymy się z narodzin Kacperka. Gratulujemy Rodzicom i braciszkowi, życzymy zdrowia i pociechy z dzieci.
  Błogosławieństwa Bożego.

  kacper


  10 lipca 2021 r. Występ zespołu Pro Musica Antiqua

  W dniu 10 lipca 2021 r. parafianie, miłośnicy muzyki poważnej ze Szczytna jak i turyści, mieli możliwość wysłuchania muzyki poważnej od Johana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusa Mozarta po kompozytorów współczesnych. Uczty duchowej dostarczyli muzycy olsztyńskiego zespołu kameralnego Pro Musica Antiqiua, w składzie: Ewa Alchimowicz - Wójcik (sopran), Leszek Szafrański (flet i prowadzenie), Wojciech Orawiec (fagot), Jerzy Szafrański (obój, obój miłosny, rożek angielski), Łukasz Jóżwik (fortepian).
  Koncert jak co roku odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Szczytno Krzysztofa Mańkowskiego, w ramach cyklu Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur.  20 czerwca 2021 r Wyborcze Zgromadzenie Parafialne

  W dniu 20 czerwca 2021 r. odwiedził naszą Parafię Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause.
  Wziął udział w nabożeństwie, podczas którego wygłosił kazanie oraz udzielił wraz z ks. Andrianem Lazarem Sakramentu Komunii Świętej.

  Odwiedziny ks. Biskupa były nieprzypadkowe, gdyż na ten dzień wyznaczone zostało zgromadzenie Parafialne celem wyłonienia nowego proboszcza parafii

  W dniu 4 czerwca 2020 Konsystorz Kościoła zatwierdził kandydaturę ks. Andriana Lazara na stanowisko Proboszcza Parafii. Jednak ze względu na pandemię nie mogło się odbyć Zgromadzenie Parafialne. Według naszego prawa ostateczną decyzję dotyczącą wyboru proboszcza podejmuje zgromadzenie parafialne.

  W trakcie Zgromadzenia Parafialnego odbytego pod przewodnictwem ks. bp. Pawła Hause, parafianie Parafii E-A w Szczytnie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, wybrali na proboszcza elekta ks. Adriana Lazara. Proboszem Parafii zostanie po uroczystym wprowadzeniu.

  Zgromadzenie zakończyło się miłym akcentem. Ku radości wszystkich zgromadzonych - przez cały kościół, od drzwi aż do ołtarza, przedbiegł synek ks. Adriana - Nikodem, tak szybko, że fotoreporteży nie zdołali uchwycić tego zdarzenia. Bardzo spieszył się ze złożeniem ojcu gratulacji!! Nieco później i wolniej (z przyczyn oczywistych) dołączyła pastorowa Patrycja.  16 i 23 maja 2021 r Uroczystości konfirmacyjne

  Ks. dr Marcin Luter tak wypowiada się na temat konfirmacji:
  Chrześcijańska konfirmacja ustanowioną została przez Kościół z powodu katechizmu i modlitwy, aby młodzież w nauce chrześcijańskiej ćwiczoną i z katechizmu (przy egzaminie) przesłuchaną była, i należycie przygotowana do Świętego Sakramentu z dobrym zrozumieniem, bez niebezpieczeństwa i zgorszenia przystępować mogła. Po poznaniu nauki katechizmu polecamy dzieci mające być konfirmowane modlitwie całego zboru, i kładąc na nie ręce, prosimy Boga o błogosławieństwo, aby w poznanej prawdzie je umocnił.

  W dniu 23 maja 2021 r, po rocznej przerwie wynikającej z pandemii, w kościele ewangelickim w Szczytne odbyła się uroczystość Konfirmacji. Do Konfirmacji przystąpiło pięciu młodzieńców.
  Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia do kościoła, kiedy to członkowie rady parafialnej wprowadzili konfirmantów przed ołtarz.
  Główną częścią nabożeństwa było publiczne wyznanie wiary przez Konfirmantów oraz złożenie przez nich ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. Po złożeniu ślubowania, przystąpili po raz pierwszy do Sakramentu Komunii Świętej.

  Tydzień wcześniej, w dniu 16 maja po nabożeństwie głównym, odbył się w obecności parafian, egzamin dopuszczający do Konfirmacji. Egzaminowani wykazali się głęboką i należytą wiedzą ewangelicką.  2020


  4 października 2020 r. Dziękczynne Święto Żniw

  Jak co roku, w niedzielę 4 października 2020 r. , w kościele ewangelickim w Szczytnie, odbyło się Dziękczynne Święto Żniw połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą.

  Specjalny ołtarz z tej okazji przygotowały rodziny: Gonsowskich, Krzencek i Prusik. Na stole zaś głównego ołtarza złożono bochen chleba upieczony przez p. Irenę Kaczyńską z Lipowca.  20 sierpnia 2020 r. Koncert Zespołu Pro Musica Antiqua

  Poraz kolejny, mimo pandemii Covid-19, odbył się w naszym kościele koncert olsztyńskiego zespołu kameralnego Pro Musica Antiqiua, w składzie: Ewa Alchimowicz - Wójcik (sopran), Leszek Szafrański (flet i prowadzenie), Wojciech Orawiec (fagot), Jerzy Szafrański (obój, obój miłosny, rożek angielski), Łukasz Jóżwik (fortepian).
  Koncert pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Szczytno Krzysztofa Mańkowskiego, w ramach cyklu Muzyka Europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur, zgromadził liczną grupę miłośników muzyki poważnej, tak z miasta Szczytna jak i turystów.  28 kwietnia 2020 r. Mailowe posiedzenie Rady Parafialnej

  W dniu 28 kwietnia 2020 r. Rada Parafialna na swym mailowym posiedzeniu postanowiła:
  1. wznowić z dniem 3 maja 2020 r. odprawianie nabożeństw w kościołach w Szczytnie i Rańsku,
  2. zatwierdzić listę kandydatów na proboszcza Parafii E-A w Szczytnie,
  3. wystąpić z wnioskiem do Rady Synodalnej o przedłużenie kadencji Rady Parafialnej o 1 rok (epidemia koronawirusa),
  4. wystąpić do Konsystorza o pożyczkę na dezynfekcję kościoła w Szczytnie (kołatek),
  5. wystąpić o odzyskanie depozytu z kościołów ewangelickich w Jerutkach i Wielbarku.  14 marca 2020 r. Zawieszenie odprawiania nabożeństw

  koranawirus

  Drogie Siostry i Drodzy Bracia!


  W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce przede wszystkim o Wasze zdrowie, wspólnie z prezydium Rady Parafialnej, podjęliśmy decyzje o zawieszeniu odprawiania niedzielnych nabożeństw oraz

  tygodniowych nabożeństw pasyjnych od jutra tj. 15 marca 2020 r. do końca marca (3 najbliższe niedziele oraz 2 najbliższe środy).

  Tym samym przychylamy się do apelu i solidarnie #zostajemywdomu. Jako ewangelicy wykażmy się odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale i za naszych bliźnich.

  Pamiętajcie, że wraz z małżonką pozostajemy do Waszej dyspozycji! Wy również miejcie na uwadze, aby sobie wzajemnie pomagać. Może to odpowiedni czas, aby zrobić zakupy nie tylko sobie, ale i starszej Pani mieszkającej tuż obok.

  W razie pytań, bądź potrzeby odwiedzin domowych proszę o kontakt telefoniczny: 89 624 25 29 lub 503 414 777.

  Proszę również o przekazanie tej informacji osobom, które nie mają dostępu do internetu!

  PONAD WSZYSTKO ZACHOWAJMY SPOKÓJ !

  Zachęcam także do oglądania nabożeństw transmitowanych w internecie oraz telewizji!

  https://www.luteranie.pl/.../nabozenstwa_domowe_i_transmisje..

  Złączony z Wami w modlitwie!

  ks. Adrian Lazar  16 lutego 2020 r. Diecezjalna Konferencja Duchownych

  W dniu 16 lutego 2020 r. Parafia w Szczytnie gościła, na czele z ks. bp. Pawłem Hause, duchownych Diecezji Mazurskiej na Diecezjalnej Konferencji Duchownych.  14 lutego 2020 r. Uchwała Konsystorza

  W dniu 14 lutego 2020 r. Konsystorza Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, podjął uchwałę o ogłoszeniu wakansu na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z terminem zgłaszania od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

  Sposób wyboru Proboszcza Parafii regulują przepisy § 46 Regulaminu Parafialnego uchwalone przez Radę Synodalną w dniu 19 stycznia 2006 r. (z póź. zm .)

  § 46 Wybór Proboszcza i Proboszcza Pomocniczego odbywa się następująco:
  1. Konsystorz, na wniosek Rady Parafialnej, ogłasza stanowisko Proboszcza za wakujące. Ogłoszenie wakansu winno nastąpić w urzędowym organie kościelnym lub przez powiadomienie listowne wszystkich duchownych, mających prawo do zgłoszenia się na wakujące stanowisko. Rada Parafialna wraz z wnioskiem o ogłoszenie wakansu i określa minimalne warunki finansowe i bytowe służby duchownego oraz przekazuje je do wiadomości Rady Diecezjalnej, które są do wglądu przez kandydatów u Biskupa Diecezjalnego.
  2. Kandydaci zgłaszają Radzie Parafialnej swoje kandydatury, a kopie zgłoszenia przesyłają do wiadomości Konsystorzowi i Radzie Diecezjalnej.
  3. Rada Parafialna układa listę zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym i przekazuje, wraz z ewentualną własną opinią o potrzebach Parafii i zgłoszonych kandydatach, do Konsystorza, za pośrednictwem Biskupa Diecezjalnego.
  4. Konsystorz weryfikuje i zatwierdza listę kandydatów i przekazuje ją Biskupowi Diecezjalnemu, celem przeprowadzenia wyborów.
  5. Biskup Diecezjalny, w porozumieniu z Radą Parafialną, ustala termin nabożeństw odprawianych przez kandydatów oraz ich spotkań z Radą Parafialną i parafianami. Kolejność prezentowania się kandydatów na nabożeństwach jest ustalana losowo. Wyznacza też termin i miejsce wyborczego Zgromadzenia Parafialnego.
  6. Wyborczemu Zgromadzeniu Parafialnemu przewodniczy Biskup Diecezjalny lub delegowany przez niego duchowny.
  7. Głosowanie jest tajne, za pomocą kart wyborczych. Wyborcy głosują osobiście, stawiając tylko jeden znak "X" przy nazwisku tego kandydata, na którego oddają głos. Za głos nieważny uznaje się karty wyborcze, na których postawiono więcej niż jeden znak "X" lub dokonano dopisków albo skreśleń. W sprawach szczegółowych przebiegu wyborów obowiązują przepisy zapisane w §§ 27-30.
  8. Wybrany zostaje ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów, uczestniczących w wyborach. Jeśli żaden z kandydatów takiego wyniku nie osiągnie, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym głosuje się na tych dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów i wyrazili zgodę na kandydowanie w drugiej turze głosowania. W drugiej turze zostaje wybranym proboszczem ten z kandydatów, który otrzymał największą ilość głosów.
  9. Protokół z wyborczego Zgromadzenia Parafialnego zostaje na tym Zgromadzeniu spisany, odczytany i zatwierdzony. Zatwierdzony protokół Zgromadzenia, wraz z ewentualnymi zgłoszonymi na Zgromadzeniu sprzeciwami oraz protokołem Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący Zgromadzenia przekazuje niezwłocznie do Konsystorza. Karty wyborcze w zamkniętej i opieczętowanej kopercie zostają przechowane w Kancelarii Biskupa Diecezjalnego do dnia zatwierdzenia wyborów.
  10. Konsystorz podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyborów i ich wyników.  6 stycznia 2020 r. Dzień Seniora

  Tradycyjnie jak co roku, tym razem w Święto Epifanii (6 stycznia), odbył się Dzień Seniora. Po modlitwie i krótkim rozważaniu ks. Adriana Lazara, rozpoczęło się spotkanie przy kawie i herbacie oraz konsumpcji parafialnych wypieków. W trakcie spotkania wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy.

  Na zakończenie spotkania, czcigodni Seniorzy zostali obdarowani paczkami ufundowanymi przez Zakon Joanitów.

  koniec strony