Strona zboru luterańskiego w Szczytnie

Solidarni z Ukrainą     ukraina

ukraina

źródło: https://stajniaamelki.blogspot.com/2008/05/obrazki.html

Oświadczenie Konsystorza w sprawie agresji Rosji przeciwko Ukrainie

"Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro..." Iz 52,7a

Trudno znaleźć słowa, które mogą wyrazić to, co czujemy w związku z nieusprawiedliwioną, militarną agresją Rosji przeciwko Ukrainie, w tym także przeciwko jej ludności cywilnej. Po krwawych dwóch wojnach światowych, które zostawiły Europę zniszczoną, po okrutnej wojnie na Bałkanach, oczy całego świata ponownie oglądają okrucieństwa wojny. Nieszczęście dotknęło ponownie Ukrainę, która od ośmiu lat mierzy się już z rosyjską agresją. Tym razem to atak o niepomiernie większym zasięgu i z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla architektury bezpieczeństwa w Europie i świecie. Bombardowana i ostrzeliwana Ukraina przeżywa swoją pasję. Nie możemy stać obok, nie możemy być neutralnymi obserwatorami. Ukraina i Europa to nasza wspólna sprawa.

Jesteśmy poruszeni wydarzeniami rozgrywającymi się w Ukrainie i jednocześnie przerażeni skłonnością potężnych do zadawania cierpienia słabszym, siania zniszczenia i śmierci, a to w imię imperialnych ambicji, pychy i demonstracyjnego nieposłuszeństwa wobec Bożego przykazania: miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Owocem przemocy nie może być pokój, pojednanie i zrozumienie, a jedynie unicestwienie życia, niepokój, bezradność i chaos, niszczące dobro i wszelkie przejawy człowieczeństwa. Nie ma alternatywy dla pokoju. Wojna jest przekleństwem, nigdy nie była i nie jest przestrzenią dobra. Wojna to wrogość, nienawiść i zamach na to, co składa się na dar życia.

Jako Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej łączymy się w modlitwie i apelach o pokój ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, bez względu na wyznanie czy religię. Modlimy się o wiernych naszego siostrzanego Kościoła w Ukrainie, o Ukrainki i Ukraińców, uciekających przed terrorem i tych, którzy żyją obok nas w Polsce, martwiąc się o swoich najbliższych. Wyrażamy wsparcie dla działań humanitarnych Rządu RP, Kościołów i organizacji pozarządowych wobec naszych ukraińskich Przyjaciół, którzy doświadczają obecnie niewyobrażalnego cierpienia.

Zwracamy się do parafii naszego Kościoła o modlitwę i lokalne włączanie się we wszelkie inicjatywy pokojowe, w tym konkretną pomoc humanitarną, dla Ukrainy. Bądźmy tymi, którzy nie tylko ogłaszają, ale czynią pokój, niosą ulgę w cierpieniu i są wsparciem dla potrzebujących pomocy Ukrainek i Ukraińców.

U progu Czasu Pasyjnego, w którym mówimy o drodze Jezusa Chrystusa i nas wszystkich na Golgotę, uczyńmy wszystko, aby w imieniu Zbawiciela, który odrzucał przemoc i bezwarunkowo stał się Miłością dla nas, nastał pokój, zamilkły strzały, płacz ludzi i widmo śmierci.

Warszawa, 24.02.2022


Niemiecki Ewangelicko-Luterański Kościół w Ukrainie (DELCU)

Pavlo Shvarts

Słowo bp. Pavlo Mikołajowicza Shvarca, zwierzchnika ukraińskich luteran do polskich luteran

VIDEO


ukraina

żródło:googlemaps

Dane teleadresowe:

Yevanhelichno-Lyuterans'ka Relihiyna Hromada "Svyatoho Voznesinnya"
Rybalka St, 12a,
Kharkiv
Kharkiv Oblast
Ukraina
61000
e-mail: delku.kharkiv@gmail.com
telefon: +38(066) 267-78-73
Strona parafii w Charkowie


Apel o modlitwę i pomoc dla osób z Ukrainy

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje (Ps 62, 2)

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

Ze smutkiem i lękiem myślę dzisiaj o rozpoczętej nad ranem agresji Rosji na Ukrainę. Niepokoi mnie to, że mimo doświadczeń wojennych sprzed ponad 80 lat, za naszą wschodnią granicą ponownie słychać strzały i bombardowania. Moje myśli płyną w kierunku mieszkańców Ukrainy, ich życie jest teraz poważnie zagrożone.

Przede wszystkim chcę Was dzisiaj prosić o modlitwę, bo w Bogu jest uciszenie naszych dusz. Módlmy się wspólnie do naszego Pana i Boga pokoju o działanie, o uciszenie naszego strachu i powstrzymanie wojny. Prośmy przez Jezusa Chrystusa o otrzeźwienie dla agresorów, zatrzymanie inwazji oraz pokój między ludźmi. Prośmy też o otoczenie opieką wszystkich osób, które cierpią z powodu działań wojennych. Możemy zwracać się do Boga słowami zawartej w tym liście modlitwy, lecz potrzebne są też wszystkie nasze ciche i głośne modlitwy.

Zarówno nasz Kościół, jak i wiele osób w Polsce ma bliskie kontakty z mieszkańcami Ukrainy, niektórzy mają tam rodziny, przyjaciół, współwyznawców. Dochodzą nas głosy, że część z nich szuka schronienia na miejscu, ale są też osoby, które uciekają tam, gdzie mogą być bezpieczne.

Dlatego zwracam się do Was z apelem i prośbą o otwarcie Waszych parafii dla Sióstr i Braci z Ukrainy. Proszę o informację, które parafie byłyby gotowe przyjąć osoby z Ukrainy i zaoferować im opiekę w tym trudnym czasie. Chcemy teraz stać razem i udzielić wsparcia tym, którzy potrzebują pomocy i schronienia przed wojną.

W Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja, Jemu powierzamy wszystkie nasze troski i strach.

Wasz w Chrystusie,

bp Jerzy Samiec

Modlitwa

Panie, pojednawco i twórco wszelkiego pokoju.

W czasach naznaczonych konfliktami, wyzyskiem, niesprawiedliwością i przemocą przychodzimy do Ciebie z zawstydzeniem jako Twoje dzieci, wyznając, że jako ludzie wciąż nie wyciągamy wniosków z historii i nieszczęść rozgrywających się na całej Ziemi. Wybacz nam nasze zaniedbania.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

W obliczu wojny, tak blisko naszych granic, prosimy o nawrócenie dla nas wszystkich - Kościołów, polityków, zwykłych ludzi. Napełniaj nas nadzieją i spraw, aby Ewangelia o pokoju i pojednaniu w Jezusie Chrystusie, przenikała do ludzkich serc i umysłów, przemieniała rządzących i nas wszystkich, byśmy zamiast prowadzenia wojen budowali pokój.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Boże Miłosierny, Ty pokazałeś nam w Chrystusie, że jesteś miłością. Naucz nas, jak żyć w świetle Twojej miłości, aby ludzie na całym świecie mogli słuchać siebie nawzajem i żyć w pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Miej w opiece naród ukraiński, naszą Ojczyznę i cały świat. Wszelką naszą troskę składamy na Ciebie, bo Ty wszystko możesz, także zmienić każdego człowieka. Wlej w nasze serca odwagę, ufność, nadzieję, uczyń nas rzecznikami i rzeczniczkami Twojego pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!